سود انتقاد آمریکا دریایی آمریکایی مفقود شده

سود: انتقاد آمریکا دریایی آمریکایی مفقود شده دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی ناظران وارد مدارس می‌شوند ، الزام معلمان مدارس ابتدایی به دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای

رئیس شرکت مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال معلمان مدارس ابتدایی غیردولتی باید حتما دارای کارت صلاحیت حرفه‌ای باشند. این طرح سال آینده جهت م

ناظران وارد مدارس می‌شوند ، الزام معلمان مدارس ابتدایی به دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای

الزام معلمان مدارس ابتدایی به دریافت کارت صلاحیت حرفه ای/ ناظران وارد مدارس می شوند

عبارات مهم : آموزش

رئیس شرکت مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال معلمان مدارس ابتدایی غیردولتی باید حتما دارای کارت صلاحیت حرفه ای باشند. این طرح سال آینده جهت معلمان متوسطه اجرا می شود.

به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند در گردهمایی آموزشی توجیهی روسای ادارات همکاری های مردمی و ناظران میدانی استانهای سراسر کشور به نقش و جایگاه آموزش و پرورش در سیر پیشرفت جوامع اشاره و اظهار کرد: توجه جدی به معلم، مدرسه و دانش آموزان در شمار دغدغه های اساسی جوامعی واقع شده است است که جهت نیل به توسعه گام برمی دارند.

وی افزود: دستیابی به توسعه درون زا در جمهوری اسلامی بدون اتکا به ظرفیت ها و مشارکتهای مردمی میسر نیست.

ناظران وارد مدارس می‌شوند ، الزام معلمان مدارس ابتدایی به دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای

رئیس شرکت مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس غیردولتی ظرفیت سازی خوبی جهت نظارت و همکاری مردم فراهم کرده و توانسته باری از دوش آموزش و پرورش بردارد گفت: هرچند این مسیر با حب و بغض و سنگ اندازی و بیانات ناسنجیده در کتمان خدمات مؤسسان همراه بوده ولی خوشبختانه این تفاوت نظر ها هر روز باعث بالنده تر شدن نهال همکاری ها شده است و زمینه خوبی جهت کمک مردم در آموزش و پرورش فراهم کرده است.

زینی وند افزود: چنین جایگاه خاص ای موجب شد همه متولیان امر جهت حضور مردم در آموزش و پرورش و حفظ جایگاه همکاری مردم و نظارت نهادمند بر مدارس غیردولتی تدبر کرده و ایده های نوین، زمینه جلب مشارکتها و زیاد کردن کمی و کیفی مدارس را فراهم کنند.

رئیس شرکت مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال معلمان مدارس ابتدایی غیردولتی باید حتما دارای کارت صلاحیت حرفه‌ای باشند. این طرح سال آینده جهت م

وی ادامه داد: اصلاح روندها بدون نظارت و بازرسی های جدی و ارائه بازخورد به مجریان ممکن نیست و زیاد کردن کیفیت در گروی نظارت جدی هست. نظارت حلقه مهم کامیابی و ناکامی مدیران است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت نظارت بر حسن اجرای فرامین در مدارس گفت: شرکت دو سیاست راهبردی و عملیاتی را در نظر گرفت. در جهت سیاست راهبردی متناسب با اهداف و ماموریت های سازمانی دستورالعمل نظارت جامع تدوین و به استانها ابلاغ شد که دارای چهار سطح خودارزیابی موسس، ارزیابی کارشناسان مناطق، ارزیابی استان و ارزیابی نهایی بود و به گونهای برنامه ریزی شد که مدارس در طول یک سال تحصیلی مورد ارزیابی خود موسسین و ناظران حداقل یک مرتبه در سال قرار بگیرد.

زینی وند افزود: نشانه ما در نظارت مدیریت، حمایت و کنترل برنامه های جاری و انجام کارها موثر اصلاحی بود. نظارت در مناطق را نیز در چهار سطح تعریف کردیم، خود ناظران مقیم ، ناظران استانی، ناظران منطقه و ناظران شرکت بودند.

ناظران وارد مدارس می‌شوند ، الزام معلمان مدارس ابتدایی به دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای

وی با بیان اینکه امروز طرح ناظران مقیم را با نشانه دانش افزایی و آموزش کلید می زنیم گفت: همه فرایندها را در قالب سامانه نرم افزاری تعریف و تلاش کردیم از بازدیدهای سنتی که قیم مآبانه بود فاصله بگیریم. به دنبال آن هستیم که ناظران به کمک مدیران و موسسان بیایند تا ایجاد تغییرات مطلوب و زیاد کردن قانون مداری محقق شود.

رئیس شرکت مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به تناسب تعداد مدارس ناظر مقیم تعریف کرده ایم که گزینش ناظر بر عهده مدیرکل استان است گفت: سطوح دسترسی به فعالیت ناظران بالاست و اگر ناظر مقیم وارد مدرسه شده است و به این نتیجه برسد که در گزینش و گزینش نیروی انسانی تعللی صورت گرفته همان لحظه مدیر منطقه، استان و مدیر شرکت در جریان قرار می گیرند.

رئیس شرکت مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال معلمان مدارس ابتدایی غیردولتی باید حتما دارای کارت صلاحیت حرفه‌ای باشند. این طرح سال آینده جهت م

زینی وند ادامه داد: امسال معلمان مدارس ابتدایی غیردولتی باید حتما دارای کارت صلاحیت حرفه ای باشند. این طرح سال آینده جهت معلمان متوسطه اجرا می شود.

واژه های کلیدی: آموزش | معلمان | آموزشی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs